PR Ajansı Nedir? Ne İş Yapar?

PR (publicrelations) yani halkla ilişkiler, kuruluşlar ve hedef kitleler arasında karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kuran stratejik bir iletişim sürecidir.

Bir halkla ilişkiler uzmanı, müşterinin itibarını, fikrini, ürününü, konumunu veya başarısını olumlu bir şekilde yansıtan bir hikaye geliştirmek için bir kuruluş, şirket, hükümet veya bireyle birlikte çalışır. Yani bir anlamda PR profesyonellerini hikaye anlatıcıları olarak düşünebilirsiniz. Öykülerini ücretli yöntemlerle anlatan reklamverenlerin aksine, PR uzmanları öykülerini medya aracılığıyla anlatırlar. Aslında PR ajansları, markaya özel hazırlanan stratejik iletişim planlarıyla markaların kamuoyu ve basın nezdinde olumlu bir imaj oluşturmasını sağlarlar.
Organik İnsan olarak bu yazımızda, PR ajansının ne iş yaptığını ve pr ajansı ekiplerini inceleyeceğiz.

PR (Halkla İlişkiler) Ajansı Ne Yapar?

Bir markanın iletişim süreçlerinin tümü titizlikle yönetilmelidir. Markanın mesaj dilinin oluşturulması, mesajların nasıl sunulacağının belirlenmesi, doğru iletişim mecralarının seçilmesi oldukça hassas ve iyi karar verilmesi gereken aşamalardır. Markaların neyi, nasıl, hangi kanallarla, neden ve kime söylediği kısmını PR ajansları organize eder.
Halkla ilişkiler ajansları, şirketlere geniş yelpazede hizmet sunarlar. Medya ile ilişkilerden, kriz yönetimine; itibar yönetiminden ürün tanıtım çalışmalarına kadar birçok süreci, uygun iletişim stratejileri geliştirerek yöneten PR ajansları, şirketlerin imajını güçlendirme konusunda büyük fayda sağlarlar.

Şirketlerin yapısını iyice anlayarak, onları sektörde en doğru yere oturtan ve güvenilir firma imajı kurmalarına yardımcı olan PR ajansları, bir nevi 360 derece iletişim üzerine çalışırlar.

Basın bülteni oluşturma, basın bültenlerinin ilgili mecralarla paylaşılması, özel haber ve röportaj çalışmaları, basında çıkan haberlerin takibi, TV ve radyo programı konuklukları gibi süreçlerin tamamını yönetirler. Bir firmanın, basında yer alan yansımalarının hepsi Pr ajanslarının çalışmalarının meyveleridir.

PR ajansı basın tarafında sadece firmaların haberlerinin yönetimini ve dağıtımını yapmaz. Aynı zamanda firmanın iletişim dilini ve tarzını yansıtma konusunda da ciddi bir misyon üstlenirler. Bir firmanın yaşadığı herhangi bir krizi yönetmek PR ajanslarının işidir. Profesyonel PR ajansları, her marka için kriz yönetimi planları hazırlar. Herhangi bir kriz meydana geldiğinde, bunun için hazırda bekleyen bir kriz yönetme stratejisi de vardır. PR ajanslarının kriz iletişimi planları sayesinde maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmeye çalışılır. Hatta bazı durumlarda krizlerden fırsatlar dahi yaratılabilir.

oi2

PR Ajansı Ekibi

Her kuruluşta olduğu gibi PR ajanslarının da bünyesinde çalışan ve birbirinden farklı görev tanımlarına sahip olan birçok uzman kişi vardır. PR ajansı ekipleri genel olarak:

Strateji Ekibi: Bu ekip çalışmaları genel olarak takip eder. Ajansa yeni müşteri geldiğinde, bu ekip firmanın yapısını inceler ve firma için en uygun stratejileri oluşturarak ilgili ekiplerle paylaşır. Bir nevi yol haritası oluşturur.
EditoryalEkip: Gazetecilik kurallarına hakim ve basın ile ilişkilerde kullanılacak metinlerin oluşturulmasında görevli ekiptir. Mesajların, marka dilini yansıtması, gazetecilik diline uygun olması ve yazım yanlışları, anlatım bozuklukları barındırmaması

Medya ve Basın İlişkileri Ekibi: Basın iletişiminde güçlü ilişki kurmayı sağlayan, basın mensuplarıyla temas halinde olan ve medya listeleri hazırlarlar. Bu ekip, tamamen basın odaklı çalışır. En önemli görevleri basın ile güçlü ilişkiler kurmaktır. Editoryal ekipten gelen basın bültenlerinin doğru kanallarda yayınlanmasını ve ulaşabileceği en geniş basın organlarına ulaşmasını sağlamak bu ekibin görevidir. Ayrıca basın listeleri organize etmek ve gerektiğinde güncellemeler yapmak da bu ekibin sorumluluğundadır.

Kreatif Ekip: Projelerin görsel ile desteklenmesi üzerine çalışan bu ekip, işin tasarım kısmını yönetir. Basın ile paylaşılacak tasarımların en yaratıcı ve ilgi çekici hale getirilmesi bu ekibin görevidir.

Müşteri İlişkileri Ekibi: Ajansın, iş birliği içinde olduğu markalar ve kişilerle ilişkileri yöneten ve müşterilerden aldığı dönüşleri, briefleri göz önünde bulundurarak çalışmalar hazırlayan, bu çalışmaları ilgili ekipler ile paylaşan ekiptir.

Raporlama Ekibi: Her işte olduğu gibi PR ajansları da çalışmalarının sonuçlarını raporlar aracılığıyla müşterilerine sunarlar. Raporlama ekibinin çalışmaları, yeni stratejiler geliştirme konusunda yol göstericidir.

PR ajanslarında, temelde ayrı ayrı ekipler olsa da aslında tüm çalışmalar birbirine bağlıdır. Herhangi bir aşamada yaşanan boşluk ya da aksaklık diğer kısımları da etkiler. Bu sebeple tüm süreçlerin iç içe yönetilmesi gerekir.
Kurumsal kimliğinizi basında doğru şekilde yansıtmak ve itibarınızı kuvvetlendirmek için PR ajansları ile çalışmanızı tavsiye ederiz.
niz.