Kurduğunuz ve tercih ettiğiniz kurumsal iletişim dili ve yöntemleri marka kimliğiniz için çok önemlidir. Bu dil ile markanızın etkileşim ve ona duyulan ilginin artması rastlantı olamaz.

 

Bir firmanın veya markanın verimliliğinin artırmak ve etki yaratmayı hedeflediği kitle tarafından tercih edilen, sevilen ve beğenilen bir kurum haline gelmesi amacıyla kurum içinde ve kurum dışında yani “müşteriler, çalışanlar, paydaşlar, medya, kamu ve düzenleyici kurumlar” dahilinde oluşturulan markaya özel ilişki diline “kurumsal iletişim” denir. 

 

Bir şirketin veya markanın ürünlerini, hizmetlerini müşteriler tarafından tercih edilmesi için diğer rakip firmalara kıyasla o ürünü öne çıkaracak özelliklerini iletişim kanalları yoluyla öğreniyor. Günümüzde bu alanda televizyon reklamlarından ziyade aktif olarak sosyal medya uygulamalarında verilen reklamlar markaların tercih ettiği iletişim kanalı olarak gözlemleniyor. 

 

Marka kimliği oluşturmak

 

Reklam ve marka kimliği oluşturmada, değişim gerçekleştirmede ya da yeniliklerden haberdar etmede, medya ve tüketici ilişkilerini ilerletilmesi ve geliştirilmesinde, bölüm ve elemanlar arasında kültür oluşmasında; bilgi akışında denetimde, hatta  karar almada aksiyona geçmek söz konusu olduğunda kurumsal iletişim etkilerine rastlarız. Kurumsal iletişim bir marka için aşil tendonu gibidir.

 

Marka kimliği nedir?

Markayı tanımlayan her türlü görsel, işitsel ve yazınsal araçların oluşturduğu bütündür. Bir marka adı düşündüğünüzde aklınıza gelen logo, amblem, tipografi, renk, slogan, ambalaj, tasarım türü ve tümünün birbiri ile oluşturduğu ahenk ve tutarlılık marka kimliğini oluşturur.

 

Tüm bu bütünü bir arada tutma görevi kurumsal iletişim üstlenir. Organizasyonun ayni stratejik hedefe odaklanmasını sağlamak, yönetim ve çalışanlar arası ortak bir iletişim dili oluşturmak  için koordine çalışılmalıdır. 

Ayrıca markanın yöneticilerine düşen bir diğer görev de şudur ki: “Yatırımcıları, medyayı ve kamuoyunu önemli organizasyonel gelişmeler hakkında bilgilendirmek.”

Kurumsal iletişim hedeflenen kitleye bağlı olarak değişim gösterir. Hedef kitlenin yaş aralığı çoğunlukla bulunduğu sosyal medya mecrası gibi özelliklere göre şekillenir. Mesela tercih edilen iletişim stratejisi yazılı olacaksa rapor, reklam, web sitesi veya blog yazısı, promosyon malzemeleri, e-posta, notlar, basın bültenleri şeklinde yapılır.

Kurumsal iletişim uzmanları vardır

Kurumsal iletişim uzmanları

Hem şirket içi hem de şirket dışında kurumsal imajı yönetmekle sorumlu olan kişiye deniyor kurumsal iletişim uzmanı yazımızın sonuna kadar geldiyseniz eğer yukarıda yazılı olan her şey ile ilgili kişidir. Bu uzmanlar, bir markanın planları ve faaliyetleri hakkında sorulan sorulara hatta müşterilerden gelen çağrılara ve e-postalara doğrudan yanıt verebilir.