İnsan nedir? Çağlar boyunca insanı farklı şekillerde tanımladılar. Normal biri bu soruya basit bir cevap verebilir. İnsan, “benim” der. İnsan olduğumuzu ne zaman anlıyoruz? Konuşan, nefes alan, gören, dokunan, hisseden… Biyolojide hayvanız aslında. Bizi hayvandan ayıran ne peki?

İnsanın dünyaya geliş amacı vardır. Birtakım görevleri, benlikleri, egoları ve hakları. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kabul edildi. Düşünün, evrendeki tüm insanların hakları var. Peki bunu kaçımız biliyoruz? Biliyorsak ne kadarını uyguluyoruz birbirimize?

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel özgürlüklerdir aslında. Din, dil, ırk ayırt etmeden tüm insanların yararlanabileceği haklar…

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan insani olaylar bütün dünyayı etkilemiştir. İnsanlar, sosyolojik ve psikolojik anlamda büyük kayıplar yaşamıştır. Bu yüzden Birleşmiş Milletler çeşitli kararlar almıştır. İnsanlar üzerinde birçok haklar beyannamesi hazırlamıştır. 10 Aralık bu nedenle İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

Nedir Bu Haklar?

Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar. Hiçbir ayrım gözetmeksizin hak sahibi olurlar. Yaşam hakkı, özgürlüğü ve güvenliği vardır. İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi, zarar vermesi kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayrımların yapıldığı toplumlarda kavga ve isyanın eksik olması mümkün değildir.

İnsan hakları; sağlık, eğitim, çevre haklarının insan için olmasıyla meydana gelir. İnsan, sağlıklı yaşama hakkına sahiptir. Eğitim ve öğretim hakları, insanların doğuştan elde ettiği haklardır. Temiz bir çevrede yaşamak, beslenmek, barınmak, korunmak, huzur içinde yaşamak ve en önemlisi güvenli bir şekilde nefes alabilmek tüm insanların en doğal hakkıdır. Bu hak hiçbir şekilde çiğnenemez.

Bugün bizler için bir dönüm noktası olmalı. Kendimizde, insanlık adına eksik gördüğümüz noktaları gözden geçirmeliyiz. Ne kadar insan olabiliyoruz sorusunu sorabilmeliyiz.

Her yıl 10 Aralık günü kutlanan İnsan Hakları Günümüz kutlu olsun. İnsan sevgisinin içimizde bir yerlerde olması dileğiyle…